1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

(วิทยาทานฐานความรู้ ... หมายเลข 8) หนังสือพัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัมฉบับนี้ จัดอยู่ในขั้นแรกของชุดหนังสือสารสนเทศเชิงควอนตัมสี่ระดับขั้น ที่จัดทำเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการตอบรับต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ฟิสิกส์แขนงใหม่นี้ อันประกอบด้วยบทสรุปงานวิจัย และรายงานการสำรวจสำหรับผู้สนใจงานวิจัยเชิงลึกในขั้นแรก ระดับที่สองคือหนังสือแบบเรียนเชิงเทคนิคสำหรับการศึกษา ขั้นที่สามคือหนังสือบทความทางวิทยาศาสตร์ อภิธานศัพท์ สำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาความรู้เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสุดท้ายคือหนังสือบทวิจารณ์ การกำหนดแผนที่นำทางและวางยุทธศาสตร์งานวิจัยทางด้านสารสนเทศเชิงควอนตัมสำหรับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบายหรือสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อวิเคราะห์แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมต่อไป (แจ้งข้อผิดพลาด: อนุภาคเช่นโฟตอนเดี่ยว อะตอม อิเล็กตรอน มีหน่วยในตนเอง เช่น "สองโฟตอน" มิใช่ "โฟตอนสองตัว" ... ดังนั้น การใช้หน่วย "ตัว" กับอนุภาคมูลฐานในเล่มนี้คือข้อผิดพลาดที่จะได้แก้ไขต่อไป - ขออภัย) ร่วมสนับสนุนโครงการ Free eBook บริจาคตามสะดวก สมาคม IEEE Thailand section (ติดต่อ email: thailand_chapter@comsoc.org)

รายละเอียด

ISBN : 978-616-12-0212-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 175 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 44.41 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ OQC academy

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17