0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 79.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนึ่งในกลยุทธ์การขายยอดนิยมก็คือ การฝากขาย ที่ต้องทำสัญญาฝากขายให้รัดกุม เมื่อมีรายได้ย่อมมีภาระภาษีตามมา ซึ่งในการทำสัญญาฝากขายนั้นจะมีภาษีที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ประเภท คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดการคำนวณแตกต่างกันตามรูปแบบสัญญาแต่งตั้งตัวแทน หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโอนอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจทำให้กิจการต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรได้ “สัญญาฝากขายและภาระภาษี” เล่มนี้จะช่วยให้เข้าใจหลักเกณฑ์ของภาษีทั้ง 2 ประเภทในการฝากขายเป็นอย่างดี เพื่อให้ประโยชน์ในการบันทึกรายได้ในทางบัญชีและจัดการทางภาษีได้ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง +++++++++++++++++++++++++

รายละเอียด

ISBN : 9786163023261

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 15 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 9.30 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup