1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 1,299.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมฟังก์ชันสำหรับสร้างสูตรคำนวณ (Data Analysis Expression หรือ DAX) สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI Desktop โดยมีฟังก์ชันที่น่าสนใจ ได้แก่ ฟังก์ชันกลุ่ม Date & Time ฟังก์ชันกลุ่ม Math & Trig ฟังก์ชันกลุ่ม Filter ฟังก์ชันกลุ่ม Time Intelligence เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูล และแสดงตัวอย่างสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการสร้างสูตรคำนวณ ประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ และสามารถแสดงข้อมูลสำคัญ (Insights) ที่เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ออกแบบเป็น 15 บทเรียน ดังนี้ CHAPTER 1 เทคนิคสร้างรายงาน และนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ CHAPTER 2 แบบจำลองข้อมูล (Data model) CHAPTER 3 จัดการวันเวลาด้วยฟังก์ชันในกลุ่ม Date & Time CHAPTER 4 การสร้างสูตรคำนวณด้วยฟังก์ชันในกลุ่ม Math & Trig CHAPTER 5 วิเคราะห์สถิติด้วยฟังก์ชันในกลุ่ม Statistical CHAPTER 6 การจัดการข้อความด้วยฟังก์ชันในกลุ่ม Text CHAPTER 7 การสร้างสูตรคำนวณด้วยฟังก์ชันในกลุ่ม Logical CHAPTER 8 ประเมินนิพจน์ และกรองข้อมูลด้วยฟังก์ชันกลุ่ม Filter CHAPTER 9 จัดการความสัมพันธ์ระหว่างตารางด้วยฟังก์ชันในกลุ่ม Relationship CHAPTER 10 การจัดการตารางด้วยฟังก์ชันในกลุ่ม Table manipulation CHAPTER 11 ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนด้วยฟังก์ชันในกลุ่ม Information CHAPTER 12 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฟังก์ชันในกลุ่ม Time Intelligence CHAPTER 13 บริหารการเงินด้วยฟังก์ชันในกลุ่ม Financial CHAPTER 14 การสร้างสูตรคำนวณลัด (Quick Measure) CHAPTER 15 กรณีศึกษา (DAX Case Study) สำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือE-bookผ่านช่องทาง Ookbee หรือ MEB ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่เพจfacebook DATA STORM หรือ พิมพ์link https://www.facebook.com/admindatastorm แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินไปทางข้อความ เพื่อรับ Dataset ไฟล์ข้อมูลสำหรับใช้ฝึกฝน และ ไฟล์ PBIX ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 990 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 343.15 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DATA STORM

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup