0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 319.00 ฿

เกี่ยวกับ

“พืชอาหารสัตว์เขตร้อน”  มีเนื้อหาด้านพืชอาหารสัตว์ในเขตร้อน  ซึ่งเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  ใน 6 บทแรกเป็นความสำคัญของพืชอาหารสัตว์ต่อการเกษตรไทย  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ชนิดหญ้าและถั่วอาหารสัตว์เขตร้อนที่ปรับตัวได้ดีในประเทศไทย  และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าและถั่วอาหารสัตว์ในเขตร้อน  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานทั่วไปก่อนที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์จากแปลงหญ้า  ซึ่งประกอบด้วย  การปลูกสร้างแปลงหญ้า  การใช้ปุ๋ยบำรุงรักษา  การแก้ไขการขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง  คุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์เขตร้อน  พฤติกรรมการแทะเล็มของสัตว์  การใช้ประโยชน์และผลผลิตสัตว์ที่ได้จากการเลี้ยงด้วยพืชอาหารสัตว์เขตร้อน  รวม 7 บทด้วยกัน  นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงเทคนิคการเก็บข้อมูลงานวิจัยในด้านพืชอาหารสัตว์  และการปรับปรุงพืชอาหารสัตว์อีก 2 บท  เพื่อให้ผู้ที่ทำงานวิจัยหรือสนใจได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเริ่มทำงานวิจัยด้านนี้

รายละเอียด

ISBN : 974-537-437-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 543 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 66.00 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว