0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 159.00 ฿

เกี่ยวกับ

รายละเอียด : พิชิต PAT 7.7 ภาษาเกาหลี พิชิต PAT 7.7 ภาษาเกาหลี หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปสนใจภาษาเกาหลีและต้องการเตรียมสอบ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT: Professional and Academic Aptitude Test) สอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK: Test of Proficiency in Korean) ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบ โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย ข้อสอบ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 100 ข้อ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่านและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลี พร้อมกับเฉลยและคำแปลภาษาไทยท้ายเล่มยังมีไวยากรณ์และคำศัพท์ต้นถึงกลางเพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาด้วยตนเอง วีรญา กังงานเจิดสุข มินตรา อินทรารัตน์ ผู้เขียน สารบัญ : พิชิต PAT 7.7 ภาษาเกาหลี ไวยากรณ์และคำศัพท์ ข้อสอบ ชุดที่ 1 ข้อสอบ ชุดที่ 2 ข้อสอบ ชุดที่ 3 ข้อสอบ ชุดที่ 4 เฉลยข้อสอบ

รายละเอียด

ISBN : 9786162018343

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 205 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 31.87 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup