0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 1,999.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงเนื้อหาโดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ ฝึกฝนการออกแบบตารางข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลยอดขายสินค้า เพื่อนำมาสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data model) สร้างสูตรคำนวณ (Data Analysis Expression) หลากหลายรูปแบบ สร้างวิชวลประเภทต่างๆ แล้วนำวิชวลที่ได้มาออกแแบบและสร้างรายงานวิเคราะห์ยอดขายสินค้า (Sales Analysis Dashboard) เพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญ (Insights) สำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของปัจจัยทางธุรกิจได้อย่างทันสถานการณ์ รวมถึงส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า โดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop ผู้อ่านสามารถเริ่มต้นการฝึกฝนด้วยการเรียนรู้เทคนิคของการสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลสำคัญด้วยภาพ ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิชวลโมเดล (Data visualization) เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแนวทางของการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆ สามารถเลือกรูปแบบวิชวล และสร้างวิชวลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเนื้อหาในเล่มได้ออกแบบเป็น 4 บทเรียน ดังนี้ CHAPTER 1 สร้างรายงาน และนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ ทบทวนภาพรวมการสร้างรายงาน และนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ และการใช้คำสั่งสร้างรายงาน CHAPTER 2 แบบจำลองข้อมูล (Data model) ทบทวนเทคนิคการออกแบบ และสร้างแบบจำลองข้อมูล CHAPTER 3 Data Analysis Expression (สูตรคำนวณ) ทบทวนการสร้างสูตรคำนวณด้วย DAX สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆ CHAPTER 4 สร้างรายงาน Sales Analysis Dashboard สร้างรายงานวิเคราะห์ยอดขายสินค้า ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ สโตร์ขายสินค้า ความสามารถในการทำกำไร สำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือE-bookผ่านช่องทาง Ookbee หรือ MEB ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่เพจ DATA STORM หรือ พิมพ์link https://www.facebook.com/admindatastorm แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินไปทางข้อความ เพื่อรับ Dataset ไฟล์ข้อมูลสำหรับใช้ฝึกฝน และ ไฟล์ PBIX ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 472 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 156.63 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DATA STORM

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup