13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

เกี่ยวกับ

ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้ที่ส่วนงานราชการต่าง ๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ดังนั้นกองบรรณาธิการในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์ กฎหมายแรงงาน 2555 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2555 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบทกฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน อีกทั้งได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อาทิเช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6) และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (22 สาขาอาชีพ) ตลอดจนได้มีการจัดหมวดหมู่ของกฎหมายให้มีความสะดวกในการค้นหาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ธรรมนิติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กฎหมายแรงงาน 2555 ฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและใช้อ้างอิงสำหรับทุกท่านได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเลือกใช้กฎหมายแรงงาน 2555 ของธรรมนิติเล่มนี้เป็นคู่มือประจำตัว ประจำองค์กรของท่าน

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 396 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 28.27 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup