0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 97.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือวิชา "การส่องสว่าง (รหัสวิชา 20104-2114)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดแสงและการมองเห็น คุณสมบัติแสงสว่างและหน่วยวัดแสงสว่าง ชนิดของหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้าและการให้แสงสว่าง การคำนวณระบบการส่องสว่างการส่องสว่างภายในอาคาร การส่องสว่างภายนอกอาคาร และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง นอกจากนี้ในทุกหน่วยการเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียน เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย

รายละเอียด

ISBN : 9786160847600

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 244 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 155.62 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup