0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

ในหนังสือเล่มนี้ที่มีชื่อเรียกว่า “สวรรค์ในอกนรก ในใจ” นั้น เป็นหนังสือที่ผมได้เขียนขึ้นมาก็เพื่อรวบรวม องค์ความรู้ที่เป็นหลักการและหลักคิดในสามประเด็น ด้วยกัน ก็คือ 1. สวรรค์และในนรกมีอยู่จริง ๆ หรือไม่มี 2. ถ้ามี อยู่ที่ไหน บริเวณไหนของโลกใบนี้ 3. ถ้าไม่มีอยู่จริง ๆ ก็เป็นแค่การอุปมาอุปมัย ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าอยู่ในอก และคงอยู่ใน ใจคนเรานี้แหละ ใช่หรือไม่ ในประเด็นทั้ง 3 นี้ ผมเชื่อว่าต่างก็เป็นข้อถกเถียง กันอยู่ทุกๆ ยุค ทุกๆ สมัย ส่วนใหญ่หลักๆ ก็จะเถียงกัน อยู่เพียงแค่ว่า แต่งขึ้นมาหลอกคนให้คนกลัว ไม่กล้าที่จะ ทําความผิดใดๆ เพื่อง่ายต่อการปกครองของคณะปกครอง ของประเทศนั้นๆ คนจะได้เชื่อฟัง ไม่ทําผิดกฎหมาย -5- บ้านเมือง จะออกกฎอะไรมาบังคับใช้ก็ปฏิบัติตามโดยง่าย เพราะมีเรื่องของนรกสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งสําหรับคนที่ไม่เคยเชื่อว่า นรก สวรรค์ มีอยู่จริงๆ บางคนเลยเถิด อาการหนักไปถึง ขั้นว่า นอกจากไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้ว ยังไม่เชื่อเรื่อง “ท าดีได้ดีมีที่ไหน ท าชั ่วได้ดีมีถมไป” ทั้งหมดก็เป็น ปัญหาหลัก ๆ ในทุก ๆ สังคม ทุก ๆ องค์กร รวมถึง ทุก ๆ ศาสนา ก็จะถูกตั้งคําถามในลักษณะแบบนี้อยู่เป็นประจําอยู่ ตลอดเวลา จนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในศาสนาพุทธเราเหนื่อย หน่ายที่จะตอบคําถามเหล่านี้เต็มทน ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ สงฆ์ องค์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา โดยเฉพาะพระภิกษุ สงฆ์บางรูป ตั้งแต่ท่านบวชเป็นพระวันแรก จนถึง บวชมา ได้หกสิบปี หรือหกสิบพรรษา ถูกถามว่า สวรรค์ นรก มีอยู่ จริงไหม น่าจะประมาณได้ห้าแสนครั้งเป็นอย่างน้อย ยิ่งถ้า ท่านเป็นพระเกจิด้วยแล้วละก็ โดนถามจนเบื่อที่จะตอบเลย ทีเดียว แล้วคําถามเหล่านี้ ก็จะไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก ใบนี้ ตราบใดที่ยังมี “คน” เพราะคนต้องเกิดแก่เจ็บตาย แล้วเกิดใหม่ แล้วก็แก่ แล้วก็เจ็บ แล้วก็ตาย จากนั้นเกิด -6- ใหม่อีกครั้ง วนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ผมจึง ต้องนําคําตอบที่ดีที่สุดมาตอบให้คุณผู้อ่านซึ่งคําตอบนี้ผม ได้เขียนไว้บนหน้าปกหนังสือแล้วว่า “สวรรคม ์ ี อย ่ จ ู ร ิ ง ๆ ในนรกกม ็ี อย ่ จ ู ร ิ ง ๆ คณ ุ จะ ร ้ ู ความจร ิ งก ็ ต ่ อเมื่อคุณตายไปแล้ว ได้ประมาณห้า นาท ี เท ่ าน ั น ้ ความจร ิ งทง ั ้ หมดกจ ็ ะปรากฎให ้ เหน ็” นี้ต่างหากคือคําตอบที่แท้จริงของคําถามเรื่องนรก สวรรค์ ว่ามีอยู่จริงไหม ซึ่งผมถือว่าเป็นวรรคทองเลยก็ว่า ได้ และในทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนรก สวรรค์ เทพ พรหม ยม ยักษ์ คุณผู้อ่านจะได้ศึกษาเรียนรู้จากใน หนังสือเล่มนี้เท่านั้น ผมได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ รวบรวมครบทั้ง 31 ภพภูมิ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณ ผู้อ่านทุก ๆ คน ได้มีกําลังใจในการเสริมสร้างทําความดีกัน ต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ของตัวคุณผู้อ่านเอง ขอขอบพระคุณครับ สมชาย เชิดกลาง / นักเขียน

รายละเอียด

ISBN : 00000001

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 761 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 48.38 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สมชาย เชิดกลาง

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17