1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

ปฎิทิน ปี 2022 "800 คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย" ประกอบไปด้วย ปฎิทินปี 2022 พร้อมคำศัพท์ 12 เดือน เดือนละ 2 หน้า และ หน้า ปก 2 หน้า รวม 26 หน้า ปฎิทินนี้จะเป็น คำศัพท์ที่เราคัดเน้นๆมาและ เป็นคำศัพท์ที่มักจะเจอบ่อยๆ ในการสอบในตำแหน่งทางด้านกฎหมายต่างๆ เช่น การสอบ ในระดับปริญญาตรี และเนติบัณทิต การสอบเข้าปริญญาโท และ ปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย การเตรียมสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นๆทางด้านกฎหมาย โดยที่ปฎิทินจะมีทั้งหมด 26 หน้า คำศัพท์จะถูกแบ่งหมวดๆ สำคัญๆดังนี้นะครับ 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับชั้นของกฎหมาย 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรายชื่อศาลในประเทศไทย 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการอัยการ 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการตุลาการ 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินคดีเบื้องต้น 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาและหนี้ 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทรัพย์สิน 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายภาษี 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 📌 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ 📌 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า 📌 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งแวดล้อม 📌 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 26 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 16.94 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ คลังความรู้ครูภาษาอังกฤษ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว