0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

139.00 ฿
118.00 ฿

เพิ่มไปยังตระกร้า

เกี่ยวกับ

"หนังสือ ""ระบบจัดการฐานข้อมูล รหัส 3204-2004"" ได้รับการเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติผ่านซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล MS-Access ในการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการเขียนชุดคำสั่ง SQL รวมถึงกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบฐานข้อมูลที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และการเขียนชุดคำสั่งเพื่อสอบถามข้อมูลด้วยภาษา SQL เป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในขั้นสูงได้ต่อไป"

รายละเอียด

ISBN : 9786160839759

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 246 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 114.98 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17