0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 39.00 ฿

เกี่ยวกับ

“กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙” ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และจะสิ้นผลการบังคับใช้ภายใน ๕ ปีเท่านั้น เป็นกฎกระทรวงที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะของอาคารประเภทอื่นที่จะนำมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางประการสำหรับการดัดแปลงอาคารเดิมและการเปลี่ยนการใช้อาคารจากเดิมไปเป็นโรงแรมให้สอดคล้องกับลักษณะของอาคารนั้นๆ โดยไม่ได้ลดหย่อนในด้านความปลอดภัย และให้ใช้บังคับกฎกระทรวงเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งคือ ๕ ปีเท่านั้น เจ้าของอาคารซึ่งมีอยู่แล้วสามารถปรับปรุงแก้ไขอาคารให้มีลักษณะหรือมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารตามที่กฎหมายกําหนดและสามารถดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมได้อย่างถูกกฎหมาย หนังสือนี้รวมข้อมูลรายละเอียดที่ควรทราบที่จะหาจากแหล่งอื่นอีกไม่ได้หรือหาได้ยาก

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 144 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 35.20 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ anawat

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup