8 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเล่มนี้ การกีฬาแห่งประเทศ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ ได้ศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักศึกษา นักเรียน ที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นคู่มือในการฝึกสอนและใช้ประกอบอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬา ตลอดจนเป็นหนังสืออ้างอิงทางการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวินรองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้จัดทำต้นฉบับให้กับการกีฬาแห่งประเทศประเทศไทย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 166 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 97.01 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ The Advance Goalkeeper

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup