2 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

‘สังคมมะดีนะฮ์ในสมัยนบี‘ (Madinan Society at the Time of the Prophet) เป็นผลงานซึ่งนำเสนอภาพที่สำคัญที่สุดของประชาคมมุสลิมในยุคแรก ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นนักวิชาการด้านซีเราะฮ์และซุนนะฮ์ที่มีชื่อเสียง นั่นคือ ศาสตราจารย์ อักรอม ฏิยาอุดดีน อัลอุมะรีย์ ท่านได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นมากกว่าการท่องบ่นบันทึกทางประวัติศาสตร์ ผลของความพยายามดังกล่าวทำให้เกิดหนังสือซึ่งนำเสนอก้าวย่างที่สำคัญในด้านระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์นิพนธ์ขึ้น ดร.อัลอุมะรีย์ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในการผสมผสานระเบียบวิธีอันเข้มงวดของนักวิชาการอิสลามด้านฮะดีษกับวิธีการวิจารณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่ หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอต่อผู้อ่านถึงภาพลักษณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคมซึ่งก่อกำเนิดขึ้นจากความพยายามของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และสาวกของท่าน เป็นสังคมซึ่งประชาชาติมุสลิมในยุคต่อ ๆ มาถือว่าเป็นสังคมในอุดมคติ ทั้งในด้านค่านิยมของชีวิตทางโลกและค่านิยมทางจิตวิญญาณ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 305 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 13.24 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เอส.อาร์. อับดุลกอเดร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว