0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 289.00 ฿

เกี่ยวกับ

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็น อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทำให้ระบบต่างๆสามารถทำงานได้ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ลิฟท์ ฯลฯ หากไฟฟ้าที่รับจากการไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง ทำให้ระบบต่างๆที่จำเป็นไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ ได้แก่ ระบบป้องกันอัคคีภัย โหลดแสงสว่างบันไดหนีไฟ ห้องผ่าตัด เป็นต้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ส่วนประกอบ การคำนวณโหลด การติดตั้ง เป็นสิ่งที่ต้องรู้สำหรับการออกแบบ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บทที่ 3 เครื่องต้นกำลัง บทที่ 4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บทที่ 5 สวิตช์สับเปลี่ยน บทที่ 6 ขนาดพิกัดชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง บทที่ 7 การสตาร์ทมอเตอร์จากชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า บทที่ 8 การหาขนาดชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า บทที่ 9 การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า บทที่ 10 การติดตั้งชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 72 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 18.15 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ zeroenergy

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup