14 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 419.00 ฿

เกี่ยวกับ

การส่งเสริมการขายที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ แทบทุกกิจการทั้งที่เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการจะมีการวางแผนการตลาดในการส่งเสริมการขายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การให้ส่วนลด ของแถม ของแจก ของชิงโชค จับฉลาก และอีกหลายวิธี เพื่อให้ทำให้กิจการมียอดขายหรือรายได้เพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่กิจการไม่ควรมองข้ามก็คือ ภาระภาษีอันเกิดจากการส่งเสริมการขาย เนื่องจากภาษีอากร ถือเป็นต้นทุนชนิดหนึ่งในการประกอบธุรกิจ หากการส่งเสริมการขายไม่มีความเข้าใจในภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นหรือภาระภาษีที่กิจการจะต้องชำระอันเกิดจากส่งเสริมการขาย กิจการอาจถูกประเมินเสียเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม ทำให้ต้นทุนในการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้น

รายละเอียด

ISBN : 978-616-7126-74-6

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 619 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 31.23 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว