0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือการกลายพันธุ์ : เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นหนังสือวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยเทคนิคการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ซึ่งเน้นการใช้สิ่งก่อกลายพันธุ์ประเภทรังสีเป็นสำคัญ เนื้อหาภายในเล่มจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสมบัติของรังสีและสารเคมีที่ใช้ในการเหนี่ยวนำให้พืชกลายพันธุ์ อุปกรณ์การฉายรังสี วิธีการฉายรังสี และการคัดเลือกพันธุ์กลายของพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด พืชที่ขยายพันธุ์โดยเนื้อเยื่อต้นพืช รวมทั้งพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมผลงานการศึกษาและวิจัยการใช้รังสีและสารเคมีกับพืชในประเทศไทย โดยตั้งแต่เริ่มมีการนำเอาเทคนิคการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และมีความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

ISBN : 978-974-9934-39-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 290 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 34.95 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว