1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

ทั่วโลกในเวลานี้มีผู้สนใจพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สมาคมและ กลุ่มศึกษาธรรมะเกิดขึ้นมากมาย และมีหนังสือว่าด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า นับสิบออกวางตลาด แต่น่าเสียดายที่ว่าหนังสือเกือบทั้งหมดเขียนโดยผู้ที่ไม่รู้ พุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ หรือนำเสนอด้วยสมมติฐานที่ชวนให้เข้าใจไขว้เขว เพราะหยิบมาจากศาสนาอื่น ทำให้แปลความและนำเสนอผิด ศาสตราจารย์ ด้านศาสนาเปรียบเทียบท่านหนึ่งได้เขียนหนังสือว่าด้วยพุทธศาสนา โดยที่ไม่รู้ แม้กระทั่งว่าพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากเป็นพระภิกษุ แต่คิดว่าท่านเป็นฆราวาส ผู้อ่านคงพอจินตนาการได้ว่า ความเข้าใจพระพุทธศาสนาที่ได้จากหนังสือทำนอง นี้จะเป็นเช่นไร ฉันมุ่งเขียนหนังสือเล่มนี้สำหรับผู้อ่านทั่ว ๆ ไปที่มีการศึกษาและมีภูมิรู้ที่ ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาและอยากจะรู้ธรรมะดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็น ประการแรก เพื่อประโยชน์ข้อนี้ฉันจึงมุ่งนำเสนอธรรมะอย่างสั้น ๆ ตรงประเด็น และง่ายที่สุดที่จะทำได้ เป็นธรรมะที่ถูกต้องแม่นยำโดยยึดตามพระพุทธพจน์ ดังที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหมู่ปราชญ์ ว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้ายุคแรกที่สุด เนื้อหาและข้อธรรมที่หยิบยก มาใช้ในหนังสือเล่มนี้มาจากพระบาลีต้นฉบับโดยตรง เว้นแต่บางแห่งที่จะอ้างถึง งานในชั้นหลังบ้าง

รายละเอียด

ISBN : 978-616-468-862-9

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 218 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 93.02 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ atcharasutti

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17