0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 25.00 ฿

รับไปเลยเมื่อซื้อ!

เกี่ยวกับ

เกิดมาแล้วก็เลิกที่เกิดอีกไม่ได้ เลือกลบกรรมที่ทำแล้วไม่ได้ ทำแล้วเป็นอันทำแล้ว ให้ผลตรงตามเหตุที่ทำ คือทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงตามเหตุที่แท้จริงเสมอ ไม่พึงสงสัย จึงน่าจะไม่พึงสงสัยด้วยว่าเราทุกคนคงไม่ได้คิดเลือกชาติเกิดมาก่อน มาเกิดในชาตินี้อย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย แต่ทุกคนสามารถแก้ตัวเตรียมสร้างชาติหน้าของตนได้ ปรารถนาความสุขหรือความทุกข์เตรียมได้ ข้อควรสรุปเพื่อให้พากันเชื่อถือได้ดังนี้ คือเลือกชาตินี้ให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ไม่ได้แล้ว เพราะเกิดเสียแล้วตามกรรมที่ทำไว้โดยไม่ทันได้เลือกประมาททำไป จึงเป็นไปตามเหตุแห่งความประมาทนั้น เป็นผลที่ให้มีทั้งคนต่างชาติตระกูล ต่างฐานะ ต่างสติปัญญาความสามารถ แต่เราทุกคนเลือกเกิดใหม่ได้ ให้มีความสุขความเจริญได้ด้วยการปฏิบัติให้ได้

รายละเอียด

ISBN : 978-616-2471-27-8

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 51 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 6.91 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากสำนักพิมพ์ พระพุทธศาสนาประกาศ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup