0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 93.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนเชื่อว่าจะทำให้เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในตำบล ช่วยทำให้ประเทศไทยมีฐานรากที่แข็งแรง โดยผู้เขียนได้นำบางส่วนของ ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนา ของผู้เขียนมาปรับแต่ง ผู้เขียนจะนำเสนอแนวทาง การสร้างตำบลแห่งอนาคต ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 รู้ปัญหาปัจจุบันก่อน ก่อนที่เราจะพัฒนาอะไรต่อไปในอนาคต เราต้องรู้ว่าปัญหาที่มีอยู่ปัจจุบันนั้นมีอะไรบ้าง? เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหานั้น ซึ่งปัญหาที่พบก็คือ การพัฒนาที่ผ่านมาของประเทศไทย ยิ่งพัฒนาช่องว่างรายได้ของคนรวยและคนจน ยิ่งห่างเพิ่มมากขึ้น คนรวยยิ่งรวย คนจนยิ่งจน ขั้นตอนที่ 2 รู้จักความแตกต่างของท้องถิ่น เข้มแข็ง & ไม่เข้มแข็ง ในขั้นตอนนี้ ผู้อ่านจะได้ทราบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งและไม่เข้มแข็ง มีความแตกต่างกันในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรบ้าง? ขั้นตอนที่ 3 วางแผนสร้างตำบลแห่งอนาคต ขั้นตอนนี้จะเป็นการวางแผนว่าในการสร้างตำบลแห่งอนาคต จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ต้องจัดทำแผนไว้เพื่อใช้เป็นเข็มทิศ ให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 การสร้างตำบลแห่งอนาคต ขั้นตอนนี้จะเป็นการนำแผนที่ได้สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3 ไปดำเนินการ ให้เป็นตำบลแห่งอนาคต พร้อมสร้างจุดขายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเยือนตำบลแห่งอนาคต ขั้นตอนที่ 5 ประเทศไทยพรุ่งนี้ ด้วย GDP ของคนไทยจริงๆ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะเกิดผลถึงภาพรวมของประเทศไทย เป็นการสร้างรายได้ที่แท้จริงให้กับคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากของบ้านที่ชื่อว่า ประเทศไทย ด้วย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 16 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 1.16 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Drrakkiathotmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว