0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 180.00 ฿

เกี่ยวกับ

“พนักงานสอบสวน” เป็นคำนิยามศัพท์ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน ตำแหน่งพนักงานสอบสวน จึงมิได้หมายถึงเฉพาะเจ้าพนักงานตำรวจที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญาเท่านั้น เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าพนักงานอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาประเภทใด ก็ย่อมมีอำนาจหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันมีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับ “พนักงานสอบสวน” เป็นจำนวนมากถึง 128 ฉบับ 376 มาตรา ผู้เขียนจึงได้ทำการรวบรวมและทำการไฮไลท์ คำศัพท์/คำค้น ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ “พนักงานสอบสวน” ไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวโดยสะดวก รวดเร็วต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 173 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 15.46 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Thailawbook

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup