14 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือประมวลรัษฎากร เป็นหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้ได้รวบรวมกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเพิ่มเติม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่างๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นคู่มือในทางปฏิบัติ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาษีอากรได้เป็นอย่างดี อนึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติทุกปี ซึ่งเนื้อหาจะมีผลใช้บังคับในแต่ละปีภาษีนั้นๆ ดังนั้นเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะมีหนังสือประมวลรัษฎากรของแต่ละปีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสียภาษี

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 999 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 103.68 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว