0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 25.00 ฿

เกี่ยวกับ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร- รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง มิใช่แต่เฉพาะพสกนิกรชาวไทยเท่านั้น ผู้คน ทั่วโลกที่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชนคนไทยแล้ว ต่างก็รักและเทิดทูนพระองค์ด้วยดวงใจ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจักครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติแห่งพระโพธิสัตว์ คือการยอม เสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติ ของพระโพธิสัตว์โดยแท้ นอกจากนี้ พระองค์ยังมีความเป็นสมมติเทพอยู่ในพระองค์ เห็นได้จากพระอัจฉริยภาพในการคิดโครงการพระราชด􀃏ำริที่เกินกว่า คนธรรมดาจะคิดได้ เช่น ทรงท􀃏ำฝนให้ตกได้ด้วยโครงการฝนหลวง ทรงพลิกฟื้นแผ่นดินที่เพาะปลูกอะไรไม่ได้ให้เพาะปลูกได้ด้วยโครงการ แกล้งดิน ทรงป้องกันน􀃏้ำท่วมและน􀃏ำน􀃏้ำมาใช้ประโยชน์แก่ประชาชนได้ ด้วยโครงการแก้มลิง หนังสือ “ครองราชย์ ครองใจ” เป็นพระธรรมเทศนาที่พระราช- ธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) แสดงไว้เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นบทพระธรรมเทศนาที่จะท􀃏ำให้ผู้อ่านน้อมส􀃏ำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ตราบชั่วนิรันดร์ ด้วยส􀃇ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ บริษัท ส􀃇ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ􀃇ำกัด

รายละเอียด

ISBN : 9786162682285

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 64 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 125.51 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17