0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 200.00 ฿

เกี่ยวกับ

ห้ามพลาดเด็ดขาด!!! ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม หนังสือ เจ้าของโรงแรม-รีสอร์ทขนาดเล็ก ใคร ๆ ก็เป็นได้ คัมภีร์สำหรับผู้เริ่มต้นอยากเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมฯ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ตัวอย่างเนื้อหาสำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้ ได้แก่ - ปัจจัยที่คุณจําเป็นต้องรู้ ก่อนเป็นเจ้าของ โรงแรม-รีสอร์ทขนาดเล็ก -อยากเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ทขนาดเล็ก ควรลงทุนเท่า่ไหร่ดี - ค่าใช้จา่ยสําคัญที่คุณจําเป็นต้องรู้ ก่อนเปิดตัวธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ทขนาดเล็ก -เทคนิคการหาแหล่งเงินลงทุนในธุรกิจ โรงแรม-รีสอร์ทขนาดเล็ก -4 ขั้นตอน วางแผนการก่อสร้าง โรงแรม-รีสอร์ทขนาดเล็กอย่างมืออาชีพ -ขั้นตอนการขอใบอนญุาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคารโรงแรม-รีสอร์ทให้ถูกต้อง -ขอใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรมอย่างไรไม่ให้พลาด ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ฯลฯ

รายละเอียด

ISBN : 978-616-485-745-2

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 253 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 124.10 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ A-LISA.NET

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว