0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 250.00 ฿

เกี่ยวกับ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้มีลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเป็นคุณลักษณะทางจิตวิทยาสำคัญที่ท่านสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และฝึกฝนตนเอง องค์ประกอบสำคัญของความเป็นผู้ประกอบการ คือ การมองเห็นโอกาส ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ การยอมรับความเสี่ยง และการช่วงชิงโอกาสการเป็นผู้ริเริ่ม จะช่วยทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในเป้าหมายทุกอย่างที่ท่านมุ่งหวัง ในสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 ยุคดิจิทัล ยุคแห่งการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม ที่ไม่จำกัดเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (Entrepreneur) เท่าน้ัน

รายละเอียด

ISBN : 9786164450356

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 181 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 16.66 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ prajuk1gmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว