0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

พิมพ์ครั้งแรก (พ.ศ. 2563) หนังสือเรื่อง ทฤษฎีและจริยศาสตร์พรรคการเมือง เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกโดยมุ่งให้เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางสำหรับการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง ให้ประสบความสำเร็จต่อไป ด้วยเหตุที่พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเสรีนิยมให้ก้าวหน้าเป็นปึกแผ่น การพัฒนาพรรคการเมืองให้มีความเป็นสถาบันทางการเมือง มีความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง และที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือต้องทำให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชน ผู้เขียนพยายามสังเคราะห์ทฤษฎีและจริยศาสตร์พรรคการเมืองโดยเน้นในส่วนของการพัฒนาทฤษฎีและจริยศาสตร์พรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับมิติต่างๆ อาทิ การก่อตั้งพรรคการเมือง อุดมการณ์พรรคการเมือง ความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง ความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง การจัดการพรรคการเมือง นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้นำทฤษฎีและจริยศาสตร์พรรคการเมืองมาทดสอบปรากฏการณ์สังคมการเมืองในกรณีของไทยว่า นักการเมืองไทยมีการดำเนินการเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นไปตามทฤษฎีใด ทั้งกรณีพรรคการเมืองขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก หรือมองในแง่ของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เผด็จการนิยม และกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการ รวมถึงผู้เขียนพยายามเปรียบเทียบพัฒนาการของพรรคการเมืองไทยกับต่างประเทศ ว่าพัฒนาการของพรรคการเมืองไทยมีความเหมือนหรือแตกต่างจากกรณีพัฒนาการของพรรคการเมืองในต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร ผู้เรียนจะได้ประโยชน์ในแง่ของการมีหลักตั้งต้นในการศึกษาค้นคว้า การเตรียมตัวสอบ และการเก็งข้อสอบ อันเนื่องจากไม่ว่าจะเรียนกับผู้สอนคนใดก็มีหลักการที่ต้องรู้ไม่แตกต่างจากนี้มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรียนกับผู้เขียน เพราะสิ่งที่นำเสนอนี้คือ แนวข้อสอบ ก็ว่าได้ ผู้สอนคนอื่นๆ ก็อาจได้ประโยชน์ในแง่การนำไปปรับใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนของตนเองเพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดต่อไป สาระสำคัญของหนังสือประกอบด้วยพัฒนาการพรรคการเมืองในประวัติการเมืองโลก ทฤษฎีการกำเนิดพรรคการเมือง ซึ่งมีทฤษฎีการกำเนิดพรรคการเมืองจำนวนมาก ในที่นี้ ผู้เขียนยกตัวอย่างทฤษฎีที่สำคัญ อาทิ จิตวิทยา เศรษฐกิจและสังคม อุดมการณ์ การจัดองค์การ รัฐสภา สถาบัน ประวัติศาสตร์และสถานการณ์ พัฒนาการ ผู้นำ รวมถึงทฤษฎีและจริยศาสตร์พรรคการเมืองไทย โดยยกตัวอย่างพรรคการเมืองที่มีบทบาทในการเมืองการปกครองไทยสมัยปัจจุบัน อาทิ พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้มีการประยุกต์ทฤษฎีและจริยศาสตร์พรรคการเมืองมาอธิบายพรรคการเมืองไทย และการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและจริยศาสตร์พรรคการเมืองอีกด้วย หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับประเด็นพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง ซึ่งผู้เขียนได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 217 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 63.91 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พลเมืองโลก

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17