0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 329.00 ฿

เกี่ยวกับ

สารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 VS ภ.พ.36 ภาษีเกี่ยวกับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ พิมพ์ครั้งที่ 3 การจ่ายเงินให้กับบุคคลต่างประเทศ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศหรือบุคคลธรรมดา มักมีปัญหาสำหรับผู้จ่ายเงินอยู่เสมอว่า จะต้องหักภาษีและนำส่งภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรอย่างไร? วิเคราะห์ปัญหาในการจ่ายเงินกรณีต่างๆ ว่ามีภาระที่ต้องนำส่งภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.54 และแบบ ภ.พ.36 หรือไม่ อย่างไร ตามแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรและตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ช่วยให้ผู้จ่ายเงินได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติ อีกทั้งลดปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ISBN : 9786163022660

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 537 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 79.64 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup