0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 550.00 ฿

เกี่ยวกับ

ตำราตัดเย็บเสื้อผ้าเล่ม1 (กระโปรง) มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสร้างแบบ (Pattern) กระโปรงขั้นพื้นฐาน หลักการสร้างต้นแบบตัดเป็นกระโปรงแบบต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนอย่างละเอียดง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีภาพประกอบพร้อมคำอธิบายทุก ๆ ภาพ โดยผู้เขียนได้อธิบายถึงวิธีการสร้างทุก ๆ แบบ และได้ใช้ภาพประกอบเพื่อแสดงให้เห็นรูปแบบของเครื่องแต่งกายอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้ที่ใช้ตำราเล่มนี้ ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการออกแบบแต่อย่างใด เพราะการสร้างแบบไม่ยากเกินความสามารถของผู้ที่มีความมานะความตั้งใจจริง และความพยายาม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้เรียนจะต้องพยายามเรียนรู้โดยการอ่านและทำความเข้าใจในแต่ละบท ให้เข้าใจอย่างละเอียดตามข้อความที่ได้อธิบาย ควรฝึกหัดสร้างบ่อย ๆ ให้เกิดความชำนาญและแม่นยำกับหลักต่าง ๆ ที่ได้วางไว้เป็นพื้นฐาน ผู้เขียนได้เรียบเรียงตำราเล่มนี้ขึ้น หลังจากที่ได้นำประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการทำต้นแบบ (Pattern Maker) และการตัดเย็บมานานกว่า 35 ปี และได้ทำต้นแบบให้บริษัท ร้านเสื้อผ้าดัง ๆ ชั้นนำในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิชาด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ออกแบบ (Fashion Design) และได้ผ่านการทำงานในด้านนี้ จากหลากหลายสถาบันหลายบริษัทด้วยกัน จึงสามารถค้นคว้าและแก้ปัญหาหลักเสื้อต่าง ๆ ให้ทรงเสื้อผ้าสวยขึ้น และมีเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ได้ประสบการณ์จากลูกค้าโดยตรงจึงทำให้มีความหลากหลายในการทำต้นแบบ ให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักของการทำเสื้อผ้า การตัดเย็บและการออกแบบอย่างแท้จริง ผู้เขียนได้พบข้อเท็จจริงจากตำราหลากหลายสถาบัน เข่น ตำราของฝรั่งเศส เยอรมัน อเมริกา ญี่ปุ่นและอีกหลายฉบับที่ได้ทำการทดลองทำขึ้นมาเพื่อพิสูจน์หลักของการสร้างแบบ และได้หยิบยกข้อดีและจุดเด่นของแต่ละสถาบันนำมาผสมผสานกับความคิดเฉพาะของผู้เขียนตำราฉบับนี้ นำมาสร้างเป็นหลักการสร้างต้นแบบ (Pattern) แต่สำหรับผู้เขียนเองนั้นชอบใช้หลักของเยอรมันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงสามารถนำมาผสมผสานกันให้ต้นแบบลงตัว ผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลักต่าง ๆ และได้คำนวณหาผลเฉลี่ยออกมาเป็นตัวเลข และวางเป็นสูตรสำหรับใช้ในการสร้างแบบตัดขั้นพื้นฐานให้ได้สัดส่วนตามขนาดตัวอย่างซึ่งสูตรเหล่านี้ได้นำมาทดลองใช้แล้วได้ผลสำเร็จมาแล้ว ตำราเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการเรียนของตนเองเท่านั้น แต่ผู้เขียนยังสามารถนำไปใช้การตัดเย็บ ได้อีกด้วยทั้งยังมีประโยชน์แก่ผู้รู้หลักแล้ว แต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่าง ๆ ให้ได้รูปทรงถูกต้องตามสัดส่วนและสวยงาม ผู้เขียนมีเจตนารมณ์ที่จะเรียบเรียง และจัดทำหนังสือเกี่ยวกับเสื้อผ้าเล่มต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านสนใจและให้การสนับสนุนผลงานทางด้านตำราเล่มต่อ ๆ ไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 264 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 97.41 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ MSM Design

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup