14 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

"หนังสือเวชศาสตร์ทันยุค 2561 เป็นหนังสือทางวิชาการที่ผลิตขึ้นในลักษณะเป็นซีรีย์ (Series) รายปี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้ความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือนี้ประกอบด้วยหัวข้อทางการแพทย์ที่ทันสมัยและกำลังได้รับความสนใจในปีนั้น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพกาลของการส่งเสริมและการพัฒนาด้านวิชาการให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ด้านสุขภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในภูมิภาคอาเซียน กองบรรณาธิการจึงจัดทำหนังสือ ""เวชศาสตร์ทันยุค 2561"" ขึ้นและเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับโรคหรือภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและต้องการการดูแลแบบสหสาขาวิชา คณะผู้นิพนธ์และกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่ได้รวบรวมมาเรียบเรียงเป็นหนังสือเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้และอ้างอิงในเวชปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชนชาวไทย "

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 341 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 46.83 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup