0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

หลักการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเล่มนี้ อธิบายหลักในการประเมินโครงการภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนความแตกต่างระหว่างกรอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการรัฐบาล ที่เน้นสวัสดิการสังคมและเอกชน โดยมุ่งกำไรสูงสุด รวมทั้งแนวทางในการประเมินมูลค่าและการกำหนดอัตราคิดลด เพื่อการปรับค่าเวลาของผลประโยชน์ และต้นทุนที่เกิดจากโครงการสำหรับจัดทำงบกระแสเงินสด จึงนำไปสู่เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุด ลดโอกาสแห่งความล้มเหลวของโครงการได้ และความเข้าใจสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในแง่มุมทางสังคมและเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-045-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 329 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 44.35 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว