0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

สารบัญ และ มาตรา หมวด 1 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้สังเกตการณ์ 6 หมวด 2 จำนวนสมาชิก เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลาง 42 หมวด 3 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 54 หมวด 4 การรับสมัครรับเลือกตั้ง 36 หมวด 5 การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายหลังประกาศรายชื่อผู้สมัคร 114 หมวด 6 การดำเนินการเลือกตั้ง 129 หมวด 7 การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง 169 หมวด 8 การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 188 หมวด 9 การประกาศผลการเลือกตั้ง 214 หมวด 10 การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ การออกเสียงลงคะแนนใหม่ และการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 223 หมวด 11 การเก็บรักษาและการทำลายบัตรเลือกตั้ง และเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 247 หมวด 12 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง แผนผังที่เลือกตั้งและแบบพิมพ์ 260

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 250 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 51.95 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup