0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 120.00 ฿

เกี่ยวกับ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 ได้บัญญัติกำหนดนิยามศัพท์เกี่ยวกับ “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม และ “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่” หมายความถึง เจ้าพนักงานดังต่อไปนี้ (ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย..... โดยตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจในการ“การสืบสวน” หมายความถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ในปัจจุบันมีกฎหมายที่บัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ของ “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” ไว้เป็นจำนวนมากถึง 91 ฉบับ 167 มาตรา ผู้เขียนจึงได้ทำการรวบรวมข้อกฎหมายเกี่ยวกับ “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” ไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษาต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 79 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 9.21 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Thailawbook

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup