0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวมสุภาษิตเขมร ๓ เรื่องที่พระองค์ภาณุวงศ์ ราชบุตรของสมเด็จพระนโรดม มอบเป็นหนังสือเขมรให้หอพระสมุดสำหรับพระนคร ได้แก่ สุภาษิตโบราณ ๒๙ สุภาษิต สุภาษิตสอนเด็ก ๔๕ สุภาษิต สุภาษิตสอนบุตร ๑๖ สุภาษิต และสุภาษิตสอนหญิง ๒๕ สุภาษิต โดยมอบหมายให้มีผู้แปล และจัดพิมพ์เทียบเป็นภาษาเขมรและภาษาไทยทุกคำ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 58 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 15.01 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup