0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 35.00 ฿

เกี่ยวกับ

พุทธประวัติเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องหลายอย่างเมื่อครั้งพุทธกาลขณะพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ ชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบารมี มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ผู้เขียนชอบศึกษาพุทธธรรมจากการอ่านพุทธประวัติและชาดก มากกว่าเรียนรู้หัวข้อธรรมโดยตรง ด้วยความที่ชอบอ่านนิทานหรือนิยาย ยังติดอยู่กับความสนุกแบบนั้น พุทธประวัติและชาดกมีลักษณะคล้ายนิทานหรือนิยายดังกล่าว เป็นการเรียนรู้ธรรมที่มีทั้งความสนุกและคติสอนใจรวมอยู่ด้วยกัน ‘พุทธศิลป์คำกลอน ๑’ เล่มนี้ คือการเอาชาดกและพุทธประวัติบางตอนมาเขียนใหม่ในรูปแบบนิทานกลอนหรือนิยายกลอน ตามแนวที่ผู้เขียนถนัด ประกอบด้วยชาดก ๓ เรื่อง และพุทธประวัติ ๑ เรื่อง ถาดทองคำ(เสรีววาณิชชาดก) ชาดกที่กล่าวถึงต้นเหตุแห่งการจองเวรของพระเทวทัตที่มีต่อพระพุทธเจ้า โคนันทิวิสาล(นันทิวิสาลชาดก) ชาดกที่กล่าวถึงความสำคัญของการใช้วาจาสุภาพอ่อนหวาน สองพ่อค้าเกวียน(อปัณณกชาดก) ชาดกอันเป็นที่มาของสุภาษิต ‘อย่าหวังน้ำบ่อหน้า’ อหิงสกะ(อังคุลิมาลสูตร) เรื่องราวของ ‘อหิงสกะ’ ผู้หลงผิดเข้าสู่วิถีแห่งโจรร้ายเข่นฆ่าผู้คน ตัดนิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัย แต่สุดท้ายกลับใจได้ แล้วออกบวชบรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์องค์สำคัญองค์หนึ่งในที่สุด หวังว่าผู้อ่านท่านจะได้ทั้งความสนุกสนานและธรรมะสอนใจไปพร้อมกัน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 53 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 12.27 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ซัน เอื้อไพบูลย์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup