1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

ในอดีต เอกลักษณ์และความแตกต่างของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ในขณะที่แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และกระบวนการออกแบบ กลับเป็นสิ่งที่น้อยคนนักจะตั้งคำถาม หากแต่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งธรรมชาติและสังคมมนุษย์ ทำให้ในปัจจุบันผู้ผลิตและนักออกแบบหลายรายเริ่มค้นหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ รวมถึงกระบวนการออกแบบให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จนกลายเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มมองหา เมื่อพวกเขาเริ่มไตร่ตรองว่าสินค้าที่กำลังจะตัดสินใจซื้อนั้น จะส่งผลกระทบกับใครระหว่างทางบ้างหรือไม่ นอกจากการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไม่รู้สึกผิด การคืนประโยชน์ให้เจ้าของแหล่งวัตถุดิบหรือเจ้าขององค์ความรู้ก็เป็นสิ่งที่ทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อรุ่นใหม่เริ่มให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการคืนรายได้ให้ชุมชน หรือการร่วมพัฒนาสินค้าหัตถกรรมกับเจ้าของ ภูมิปัญญาอย่างใกล้ชิด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ที่ให้ความสำคัญกับสังคมโดยรวม ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า “Righteous Crafts หรือ งานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนถึงจริยธรรมและความดีงามของมนุษย์” จึงเป็นแนวคิดในการคำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นสายธารของวัตถุดิบจนบรรจบเป็นแม่นํ้าของความสร้างสรรค์ ที่มีความสำคัญมากกว่าการคำนึงถึงผลงานสุดท้ายที่วางจำหน่ายในตลาดแต่เพียงอย่างเดียว

รายละเอียด

ISBN : 9786168036198

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 152 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 149.97 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Post Elements Co., Ltd.

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup