2 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิมพ์หนังสือชุดสารานุกรมสมุนไพรเพื่อประโยชน์ในการใช้การพัฒนาและการอนุรักษ์ขึ้นแล้วจำนวน 4 เล่มหนังสือเล่มนี้ได้พิมพ์ครั้งแรกในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 40 พรรษา พ.ศ. 2538 การจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ชื่อ“ สารานุกรมสมุนไพรเล่ม 2 สยามไภษัชยพฤกษ์” มีข้อมูลสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้นจาก“ สารานุกรมสมุนไพรเล่ม 1 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ” อีก 201 ชนิดคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญที่จะต้องรีบเร่งเก็บข้อมูลและบันทึกภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้จึงใช้เวลาถึง 2 ปีดำเนินการสำรวจถ่ายภาพและสัมภาษณ์การใช้สมุนไพรจากหมอพื้นบ้านทุกภาคจำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองสระบุรีมหาสารคามชัยภูมิสุรินทร์นครศรีธรรมราชพัทลุงชุมพรสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และเชียงรายแล้วนำมาตรวจสอบเอกลักษณ์และค้นหาข้อมูลการวิจัยตามหลักการที่ปรากฏในบทนำเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในการแพทย์พื้นบ้านมากขึ้นจึงมีบทความเรื่องการแพทย์พื้นบ้านไทยการอบอาบสมุนไพรและอโรคยศาลเป็นโรงพยาบาลในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งน่าสนใจมากคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามผลงานจะได้รับสารประโยชน์และช่วยจรรโลงภูมิปัญญานี้ไว้ด้วยการนำไปใช้นำไปวิจัยและพัฒนาในทิศทางให้ถูกต้องต่อไป *หมายเหตุ* ผลงานนี้ไม่ได้ผ่านการเสนอพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ISBN : 974-664-409-2

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 257 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 152.89 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup