1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือสวดมนต์ (จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป) บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา, บทสวดมนต์แบบย่อ, สมาทานศีล ๕, บทสวดมนต์แบบยาว, บทกรณียเมตตสูตร, แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง, คำอุทิศส่วนกุศล พระคาถาชินบัญชร, ยอดธรรมยอดคาถา, พระคาถาอาการวัตตาสูตร, ธารณปริตร, บทวิรูปักเข, คำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ, คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ, สมาทานพระกรรมฐาน, บทสวดไหว้พระตอนเช้า, อานิสงส์สร้างหนังสือ ถวายหนังสือ, อานิสงส์แจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน, บุญวาสนามาจากการบริจาค “อกฺขรา เอกํ เอกญฺจ พุทฺธรูปํ สมํ สิยาท สร้างอักขรธรรมหนึ่งอักษร เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์”

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 49 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.94 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ JP Jira Writer

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup