0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 30.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล็กๆ ในมือท่านเล่มนี้ปี ระกอบด้วยหัวเรื่องต่างๆ 42 เรื่องซึ่งดึงมาจากพระคัมภีร์ไบเบิล โดยในแต่ละเรื่องจะประกอบด้วยสองส่วนหลักคือหนึ่งข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิล และสอง คำอธิษฐานที่สะท้อนความเข้าใจ จากการอ่านพระคัมภีร์ในแง่มุมต่างๆ คนยิวมีภาษิตสอนใจ ลูกหลานว่า “โทราห ์ (หนังสือห้าเล่มแรกของโมเสส ที่ถือเป็นหลักของศาสนายิว) มีเจ็ดสิบหน้าตา” นั่นหมายความว่า จากโทราห์หนึ่งข้อหรือหนึ่งตอน เราอาจเห็นความหมายต่างๆ จากเนื้อความในหลายมุมมอง ดังนั้น จากคำ อธิษฐานในหนังสือเล่มนี้ก็สะท้อนให้เห็นความหมายบางแง่มุมที่ให้ข้อคติที่เป็นประโยชน์กับท่านในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ในคำอธิษฐานท่านจะพบสรรพนาม “ข้าฯ” ซึ่งหมายถึง ข้าพระองค์) ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ถ้อยคำของพระองค์เป็นแสงสว่างนำทางชวี ิตท่านไปสู่ความสุขแท้และความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้า สุดท้าย ขอฝากสุภาษิตหนึ่งข้อแก่ท่านผู้อ่านคือ “ผู้ใส่ใจพระวจนะจะเจริญรุ่งเรือง และคนที่วางใจในพระยาห์เวห์จะสุขสบาย” (สุภาษิต16:20)

รายละเอียด

ISBN : 9786163390073

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 50 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 13.82 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สมาคมพระคริสตธรรมไทย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup