0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 35.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือชุดบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เล่ม “บทเรียนจากชีวิตคู่สมรส” เล่ม นี้ ประกอบด้วยคู่สมรสในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 3 คู่ ได้แก่ อาดัมกับเอวา ยาโคบกับราเชลและเลอาห์ และอานาเนียกับสัปฟีรา แต่ละคู่มีความแตกต่างกันไป ผู้อ่านจะได้อ่านเรื่องราวที่คัดลอกมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับแต่ละคู่โดยตรงและคำอธิบายสรุปบทเรียนแต่ละคู่จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงคริสตชน เช่น ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ และ อ.ธวัช เย็นใจ ซึ่งได้นำเรื่องราวชีวิตแต่ละคู่มาตีแผ่ให้บทเรียนอันหลากหลายแก่เรา โดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้วจะได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตคู่ของพวกเขาเหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคู่ของตน เพื่อมีชีวิตสมรสที่ดีงามและ เป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า อย่างไรก็ตามพึงตระหนักว่าบุคคลในพระคัมภีร์ ก็มีจุดเด่นจุดด้อย ข้อดีข้อเสีย เหมือนเราๆ ท่านๆ จึงควรยึดเอาส่วนดีเป็นแบบอย่างในขณะเดียวกันกับที่ละเว้นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่ควรมีความคิดทำนองว่า ก็บุคคลในพระคัมภีร์ยังทำอย่างนั้นได้ ทำไมดิฉัน(ผม)จะทำบ้างไม่ได้

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 58 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 28.29 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สมาคมพระคริสตธรรมไทย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup