0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

เกี่ยวกับ

พจนานุกรม มีการจัดพิมพ์อย่างแพร่หลาย ทั้งฉบับ/ขนาดต่าง ๆ แต่นั่นก็เป็นพจนานุกรมทั่วไป สำหรับ พจนานุกรมประมวลกฎหมายอาญา พัฒนาจาก ดัชนีค้น ป.อาญา ซึ่งแถมท้ายเล่ม ป.อาญาที่สูตรไพศาลจัดพิมพ์มาหลายครั้ง ทั้งนักกฎหมาย นักศึกษาและผู้ใช้กฎหมาย ได้แนะนำให้จัดพิมพ์ส่งเสริมการใช้งานให้เข้าถึงประมวลกฎหมายอาญาอย่างรวดเร็ว รวบรัด และถูกต้อง โดยที่ ป.อาญา เป็นประมวลกฎหมายหลักที่สำคัญ กติกาที่เอื้อความสงบสุขคู่กับศีลธรรมอันดี จึงมีบูรณาการและพัฒนายกระดับ อุเทศ เล่มตัวบท ป.อาญา การใช้ ป.อาญาเสาหลักของบ้านเมือง อันมี พ.ร.บ.ต่าง ๆ เสริม-หนุน-ประกอบฯ ซึ่งแยกพิมพ์เฉพาะเป็น ฐานความผิดอัตราโทษการตั้งข้อหา ๒ เล่มชุด ครอบคลุมกฎหมายไทยปัจจุบัน จัดพิมพ์เรียงตามอักษร อาจเรียกได้ว่าเป็น พจนานุกรมอัตราโทษกฎหมายไทย ผู้อ่านควรทำความเข้าใจกับคำย่อในหนังสือเล่มนี้ ก่อนใช้พจนานุกรมฉบับนี้ อนึ่ง พจนานุกรม ป.แพ่ง, พจนานุกรม ป.วิ อาญา, พจนานุกรม ป.วิ แพ่ง และพจนานุกรมกลุ่มกฎหมายสำคัญ จะจัดพิมพ์ตามลำดับต่อไป ขอบพระคุณทุกข้อชี้แนะอย่างสร้างสรรค์

รายละเอียด

ISBN : 9786163250711

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 227 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 29.79 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup