0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 84.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ “ศิลปะการใช้ภาษาไทยในการประพันธ์คำร้อง” เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการรวบรวมความรู้ทางด้านศิลปะการใช้ภาษาไทย เชื่อมโยงเข้ากับการประพันธ์คำร้อง อันจะส่งผลให้คำร้องในบทเพลงถูกต้องตามหลักภาษา บังเกิดเป็นความไพเราะที่สัมพันธ์กันทั้งจังหวะและทำนองของดนตรี เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น ๘ บท คือ บทนำ หลักพื้นฐานที่สำคัญของการเขียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบทเพลง หลักเบื้องต้นในการประพันธ์คำร้อง การใช้รูปแบบคำประพันธ์ในการประพันธ์ คำร้อง การใช้ถ้อยคำในการประพันธ์คำร้อง การใช้ภาพพจน์ในการประพันธ์คำร้อง และบทสรุป โดยแต่ละบทมีตัวอย่างที่ช่วยสร้างความเข้าใจได้ชัดเจน พร้อมทั้งคำถามทบทวนท้ายบท แม้จะมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ๑ (ดศศท ๓๑๓) ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่เนื้อหาภายในเล่มก็มีความเหมาะสมกับนักศึกษาดนตรีทุกสาขาและทุกสถาบัน รวมถึงผู้ที่สนใจการประพันธ์คำร้อง ที่ต้องการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการนำหลักการพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ฝึกฝนการเขียนเนื้อเพลงด้วย

รายละเอียด

ISBN : 9786164438750

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 139 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 9.81 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup