0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

"หนังสือ “หลักสูตร : การออกแบบและการพัฒนา” เล่มนี้ พัฒนาขึ้นจากหนังสือ หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งพิมพ์ครั้งที่ 5 เมื่อ พ.ศ 2557 ต่อมาผู้เขียนเห็นว่าเนื้อหาสาระด้านหลักสูตรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งผู้เขียนจึงได้นำเนื้อหาสาระดังกล่าวมาพัฒนาเป็นหนังสือ “หลักสูตร : การออกแบบและ การพัฒนา” ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยได้ดำเนินการรวบรวม เรียบเรียง และปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความทันสมัยด้วยความตั้งใจที่จะนำข้อมูลต่างๆ ที่ท่านผู้รู้แต่งเรียบเรียงไว้มากกว่า 10 ปี และยังคงเป็นหลักการและทฤษฎีที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษา หลักสูตรทางการศึกษามาเป็นระยะเวลาพอสมควร จึงได้บรรจุเนื้อหาสาระจากเอกสารและประสบการณ์ต่างๆที่เป็นข้อมูลสำคัญ อันประกอบด้วยหัวข้อเรื่องที่ครอบคลุมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์เป็นคู่มือหรือเป็นแนวทางการศึกษาเพิ่มเติม หรือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการจัดการศึกษาที่ปฏิบัติอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น "

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 179 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 15.77 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว