0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ "เคล็ดลับครูแพทย์คลินิก" เล่มนี้เป็นผลงานของคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่สนใจด้านแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) และได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรของการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่อง "การสอนทางคลินิก" (Clinical Teaching Workshop) สำหรับคณาจารย์ของคณะฯ และคณาจารย์ของโรงพยาบาลอื่นมานานหลายปี โดยผู้นิพนธ์ได้รวบรวมความรู้และประเด็นที่น่าสนใจต่าง ๆ จากตำรา วารสารทางการแพทย์ สื่อสารสนเทศ และจากประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับครูแพทย์คลินิกที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องของแพทยศาสตรศึกษาและอยากสอนลูกศิษย์ให้ได้ผล เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หลักการทั่วไปที่ครูแพทย์คลินิกควรทราบ เทคนิคการสอนทางคลินิกที่ใช้บ่อย และการประเมินผู้เรียนทางคลินิก

รายละเอียด

ISBN : 978-616-279-352-3

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 174 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 12.08 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว