0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมประสบการณ์ในการหางานจริง และรวบรวมแนวทางจากหนังสือขายดีใน Amazon และ จาก Linkedin Learning Center แบ่งเป็น 4 ภาค เนื้อๆเน้นๆ ภาคแรก เป็น PLAN วางแผนหางานที่ใช่ ได้งานที่ชอบ ในภาคแรกนี้ จะเป็นการรวบรวมสิ่งที่ผู้หางานต้องเตรียมการและ เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะส่งประวัติย่อ Resume ให้ Head hunter/นายจ้าง/บริษัท โดยทำให้การเตรียมประวัติย่อกับการเตรียมตัวสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน สร้างให้ผู้หางานรู้สึกมีความมั่นใจ 100% ที่จะกล้าพูดถึงตนเอง พูดถึงความรู้ ความสามารถของตนเอง ให้รู้ถึงกฏกติกามารยาทในการหางาน ในการเข้าสัมภาษณ์งาน การสร้างทัศนคติทางบวกให้ผู้หางานบนความเชื่อมั่นว่า คุณทำได้ Yes You Can ภาคสอง เป็น DO ลงมือหางาน ภาคสองนี้เป็นการลงเล่นในสนามจริง จะรวมสิ่งที่เกี่ยวกับวิธีการ ชั้นตอนทั้งหมดของการหางาน เริ่มต้นตั้งแต่การใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือในการหางาน การทำประวัติย่อ Resume การทำให้ Head hunter/นายจ้าง/บริษัทเห็นและ รู้จักตัวตนผู้หางานอยากเรียกมาสัมภาษณ์ จะตอบคำถามอย่างไร คำถามไหนที่ควรถามเมื่อถูกสัมภาษณ์เสร็จ ภาคสาม เป็น CHECK การตรวจสอบติดตามเช็คผลลัพธ์ ภาคสามนี้เป็นการทำให้ผู้หางานรู้ว่าการติดตามอย่างมืออาชีพเขาทำกันอย่างไร ภาคสี่ เป็น ACT ปรับปรุงแก้เพื่อไปต่อ ภาคสี่นี้เป็นการทำให้ผู้หางานรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วเรียนรู้จากประสบการณ์นี้ พัฒนาต่อจนเป็นผู้ที่ถูกเลือกจ้างงาน แต่ละบทในทั้งสี่ภาค ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ทางลัดสั้น การผ่อนแรง เคล็ดลับ ที่ง่ายดายที่สุดสำหรับการเริ่มต้นเป็นนักหางานมืออาชีพ ที่ผมกลั่นออกมาจากประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี Yes We Can เราทำได้ พร้อมแล้ว ลุยเดินไปพร้อมๆกัน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 252 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 80.75 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ JobsThaidd & Law

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว