0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 349.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 349.00 บาท

กด *410534915670035

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

"“ธาตุอาหารพืช” เป็นหนังสือที่ประมวลสาระสำคัญทุกด้านเกี่ยวกับธาตุอาหารพืช และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทันกับความก้าวหน้าของการวิจัย เพื่อรับใช้วงวิชาการเกษตรไทย ในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา “ธาตุอาหารพืช” พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อ พ.ศ. 2543 และ 2546 ต่อมาได้ปรับปรุงใหม่ เพื่อพิมพ์ครั้งที่ 3 ใน พ.ศ. 2552 และปรับเนื้อหาโดยเพิ่มสาระใหม่ ๆ อีกครั้งหนึ่งสำหรับการพิมพ์ครั้งที่ 4 ใน พ.ศ. 2558 “ธาตุอาหารพืช” เล่มนี้ประกอบด้วยสาระอันเป็นแก่นสารที่สมบูรณ์ แบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาคที่ 1 กล่าวถึง บทนำและประวัติการศึกษาด้านธาตุอาหารพืช การขนส่งไอออนผ่านเยื่อ การเคลื่อนย้ายของธาตุอาหารทางไซเล็ม และการเคลื่อนย้ายของสารทางโฟลเอ็ม ภาคที่ 2 มหธาตุ ภาคที่ 3 จุลธาตุ และภาคที่ 4 ธาตุเสริมประโยชน์ เนื้อหาของแต่ละธาตุอาหารพืชมีข้อมูลที่ครบถ้วน เริ่มจากองค์ประกอบของธาตุในดิน กลไกการดูด การเคลื่อนย้ายในพืช บทบาทในเมแทบอลิซึม (หรือบทบาทด้านเสริมประโยชน์) สัญญาณธาตุอาหารเพื่อการสื่อสารของเซลล์ ความเข้มข้นในใบที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช อาการขาดธาตุและความเป็นพิษจากธาตุ “ธาตุอาหารพืช” จึงเป็นคู่มือที่เหมาะสมสำหรับนักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจโดยทั่วไป"

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-163-1

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 557 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 105.44 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว