0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 350.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 395.00 บาท

กด *410539559320003

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

รายงานการนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารและครูที่เข้ารับการอบรมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 (2) เพื่อศึกษาผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ฯ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 187 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 36.90 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สมชาย โพธิ์ศรี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว