0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 50.00 ฿

เกี่ยวกับ

งานเขียนเรื่องประชาธิปไตยฉบับย่อที่สุด เป็นงานที่ผู้เขียน พยายามที่จะอธิบายความหมายและองค์ประกอบของประชาธิปไตย ซึ่งแน่ละ งานชิ้นนี้ จะนำท่านไปสู่ความหมาย และการจำกัดความของ ประชาธิปไตย มีแบบใดบ้าง (ย่อที่สุด) และกล่าวถึงพัฒนาการประชาธิปไตยไทย ตั้งแต่ 2475-ปัจจุบัน (2564) โดยเนื้อหาในเล่มนี้ มิได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดซึ่งมีอยู่จำนวนมาก แต่จะมุ่งเน้นหลักการพื้นฐาน เท่านั้น หากท่านผู้อ่าน ทราบดีแล้ว งานเล่มนี้ก็ควรปล่อยผ่านไป เพราะเป็นเพียงสิ่งพื้นฐาน ไม่ใช่แก่นลึกที่ควรจะเน้นในถ้อยความและรายละเอียดมิติเชิงลึก จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่าน เอาเวลาไปอ่านเล่มอื่น ที่มีความลึกซึ้งกว่างานชิ้นนี้โดนส่วนตัวผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับท่านที่ต้องการความรู้พื้นฐาน ที่ดังกล่าว การเขียนในเล่มนี้จึงใช้ภาษาง่ายๆ ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเน้นให้อ่านแล้วรู้เรื่อง นำมาซึ่งการสร้างจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตยร่วมกัน ให้ยั่งยืนยาวนานต่อไป ท่ามกลางสังคมการเมืองที่วุ่นวายมาแต่โบร่ำ โบราณ เพื่อความยั่งยืนของระบอบการปกครองแบบไทยๆ นำไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืนสืบ ไปในอนาคต

รายละเอียด

ISBN : 978-616-586-015-4

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 51 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 14.75 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เดือนกระจ่าง

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup