1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 349.00 ฿

เกี่ยวกับ

* นิยามศัพท์ * ความสำคัญของ ISO9001 กับการสอบเทียบ * การจัดการเครื่องมือวัด 1. จัดทำแผนสอบเทียบ/ทะเบียนประวัติ 2. การกำหนดจุดสอบเทียบ 3. การกำหนดระยะเวลาของการสอบเทียบ 4. การตั้งเกณฑ์การยอมรับ 5. การทวนสอบใบรับรองผล * ผังลำดับทางมาตรวิทยา * องค์ประกอบของการสอบเทียบ 1. บุคลากรผู้ทา การสอบเทียบ 2. เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ 3. สภาพแวดล้อมของการสอบเทียบ 4. วิธีการสอบเทียบ 5. การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 59 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 20.98 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Tik Calibration Training Serivces

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup