0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 90.00 ฿

เกี่ยวกับ

งานชิ้นนี้ สับย่อยงานเก่า ๆ ช่วง ปริญญาโท (ศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย) จนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม... ผู้เขียนมานั่งคิดว่า... งานช่วงปริญญาโท วิทยานิพนธ์มีรอยแผลเยอะมาก และไม่มีความลึกซึ่งเท่าที่ควรจะเป็นเลย และการเขียนก็เป็นไปในลักษณะเร่งรีบ ให้เสร็จทันกำหนดสอบป้องกัน และรีบสำเร็จการศึกษา สำหรับ "พรรคการเมืองไทย:/ความเป็นพรรคการเมือง พ.ศ. 2475-2564 (ฉบับย่อ)" เล่มนี้ จึงพยายามที่จะล้างรอยแผลนั้นเสีย หรืออาจเป็นแผลที่ช้ำหนองก็มิอาจทราบได้ กล่าวคือการศึกษาค้นคว้า ต่อยอดจากงานวิทยานิพนธ์ชิ้นดังกล่าว คือการนำมาขัดเกลาใหม่ เพิ่มเนื้อหา ตัดทอน ปรุงรสใหม่ ในส่วนใดที่ขาดตกบกพร่องไป ซึ่งแน่นอนเยอะมาก อาจจะอ้างเหตุผลแบบฟังไม่ขึ้นคือ ด้วยความเป็นเด็กวัย 23 -24 ปี ครั้งกระโน้น เขียนแบบเร่งรีบให้รีบจบ ๆ เกินไปไป เกือบไม่ผ่านในการสอบป้องกันปิดเล่มเมื่อปี พ.ศ. 2562 ในขณะนั้นก็กินเวลาชีวิตช่วงปริญญาโทไป 3-4 ปี คือระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2562 ก็เห็นทีจะน่าละอายไม่น้อย เพราะเหตุนี้ เมื่อคิดงานเขียนของตนยังไม่ดี ในประเด็นที่กล่าวถึง จึงได้ลงมือเรียบเรียงออกมาใหม่ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เท่าที่สติปัญญาความสามารถจะกระทำได้ เพราะเป็นเช่นนี้งานเล่มนี้จึงอัพเดทใหม่ ทั้งหมด ในส่วนที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง ตัดทอน จนเหลือน้อยที่สุด และอาจหมายถึงไม่เหลือเค้าโครงเดิมเลย งานเล่มนี้จึงเป็นความพยายามของผู้เขียน ที่จะใช้วิธีการแบบใหม่คือ ซึ่งแตกต่างจากวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าว คือ การ ใช้ภาษาชาวบ้าน ให้อ่านง่ายที่สุด และย่อที่สุด อาจจะเรียกว่าเขียนหนังสือเล่มใหม่ไปเลยก็ได้ แม้ในช่วงภาคผนวก ผู้เขียนจะได้หยิบยกตัวบทจากกฎหมายพรรคการเมืองมา ก็ยกเฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องรู้ และน่าสนใจเท่านั้น มิได้ยกมาวางทั้งดุ้น เพราะคิดว่าหาอ่านได้ทั่วไปตามเว็บไซด์ต่าง ๆ หรือในราชกิจจานุเบกษา และหรือเพียงค้นหาใน Google ได้ไม่ยาก สุดท้ายนี้ผู้เขียนได้แต่หวังลึก ๆ ว่างานชิ้นเล็ก ๆ นี้คงเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับการอ่านประกอบการเรียนวิชา พรรคการเมืองไทยและกลุ่มผลประโยชน์ ในภาควิชาการปกครอง ของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ ที่นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชานี้ และรวมไปถึงประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับพรรคการเมืองเลย อ่านรอบเดียวรู้เรื่อง และเข้าใจพอสมควร นำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างพอสมควร คุณงามความดีใด ๆ ที่เกิดจากการเขียนหนังสือเล็ก ๆ นี้ขอมอบแด่บูรพาจารย์ ทุก ๆ ท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แด่ศิษย์ ทั้งที่เป็นครูอาจารย์ในหนังสืออันเคยอ่าน และในรั้วมหาวิทยาลัย หากมีข้อบกพร่อง ในเล่มนี้อีก ซึ่งมีแน่นอน ย่อมมีแน่ จะขอรับผิดชอบเองทั้งหมด ทุกกรณี แต่เพียงผู้เดียว ทุกประการ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 98 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 32.47 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เดือนกระจ่าง

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup