0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 219.00 ฿

เกี่ยวกับ

ถอดบทเรียน “ผู้นำ” นำการเปลี่ยนแปลงแบบฉบับ Betong Model” โดยนายยุพราช (สมยศ) เลิศลำยอง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ถึงข้อคิด ความรู้ ข้อเตือนใจ อุดมการณ์ ความรักประเทศชาติที่แท้จริง ในการร่วมกับประชาชนและทุกภาคส่วน พัฒนาและเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดที่มีชื่อว่า “เบตง” ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวโลก มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สืบสานวัฒนธรรม นำพาเบตงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นข้อมูลเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้อ่าน ผู้บริหารบ้านเมือง โดยเฉพาะผู้ที่รักประเทศชาติ ประชาชนที่มีหน้าที่เลือกผู้นำเมือง ผู้นำองค์กรทุกระดับ จนถึงผู้นำประเทศ ผู้ที่สนใจในเรื่องรัฐศาสตร์ท้องถิ่น การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

ISBN : 978-616-8325-10-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 234 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 1.50 GB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์วิช

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup